Search

เกี่ยวกับเรา

PRFURNITURESIAM คือ แบรนด์โรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ไม้เนื้อแข็ง ไม้โอ๊ค และ รับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงสั่งทำตามแบบ ขนานแท้

เป็นโรงงานผู้ริเริ่มการผลิต MODERN WOOD FURNITURE รายแรกของประเทศไทย ด้วยกลิ่มอายของความเป็น ORIGINAL ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 22 ปี

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ครบวงจร ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 7 ไร่ เลขที่ 95/10 หมู่ 3 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผลิตงานให้กับหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน ผู้ใช้งานตามบ้าน รวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆ หลายๆแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มาแล้วมากมาย

มีทีมช่างของทางโรงงาน ให้บริการจัดส่ง ติดตั้งงาน แบบ Onsite Service ทั่วประเทศ

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเรา

Back to Top
Product has been added to your cart